Toanthanggps

应用截图

  • Toanthanggps截图
  • Toanthanggps截图
  • Toanthanggps截图
  • Toanthanggps截图
  • Toanthanggps截图

应用描述

Ứng dụng giám sát hành trình xe Toanthanggps
1. Chức năng đăng nhập tài khoản giám sát xe
2. Chức năng xem tổng quan trạng thái danh sách xe
3. Giám sát xe theo thời gian thực
4. Xem lại hành trình xe theo khoảng thời gian
5. Thống kê hành trình theo thời gian
6. Báo cáo tổng hợp từng xe
7. Đổi mật khẩu người dùng
9. Thông tin hỗ trợ khách hàng
10. Thông tin người dùng
11. Tìm phương tiện theo vị trí người dùng
评论 0

其他信息

类别: 车辆和交通 应用

安卓包名: gps.toanthangtracking

开发者:Tuannv.it.hd

版本:1.0.0.34

系统要求:Android 5.0+

文件大小:6.4 MB

包文件类型:XAPK

APKpure站点更新日期:2021年12月08日

本站入库日期: 2021年12月8日 09:28

本站最后更新日期:2021年12月8日 09:28